Våra höns bestämmer själva om de går ute eller inne under dagen. Färskt gräs på sommarhalvåret och luzernmjöl på vintern ger gulan färg!

Vi säljer ägg dagligen efter tillgång.