Smågrisarna kommer till oss efter midsommar och går sedan ute och bökar, gyttjebadar, äter och sover efter eget önskemål.

Köttet levereras styckat efter kundens egna önskemål i lådor om ca 20 kg = ¼ gris, eller mer.

Vi styckar under månadsskiftet oktober – november.