Hela familjen Möller, Kjell, Åsa, Petronella och Petter, hjälps åt på gården.

 

Året på Backgården

Vi producerar:

  • ungnöt (hängmöras)
  • grisar som styckas och säljs direkt till konsument
  • ägg från utegående höns
  • unghästar av svenskt halvblod för dressyr och hoppning
  • spannmål och sockerbetor

Vårt stora problem är lösa hundar, smällare och raketer! Samtliga av dessa skrämmer djuren. Under nyårsafton tvingas vi tillbringa många timmar i stallet för att lugna djuren.

Januari
då skiljer vi kalvarna från korna, med ömsesidigt råmande som följd
Februari
unghöns köps in, en höna blir ca 3 år gammal innan hon dör.
Ungnöt slaktas, hängmöras och styckas under hela året.
Ungnöten slaktas vid 18 – 30 månaders ålder vilket innebär ca 600 kg levande vikt
Mars
korna kalvar, gödning sprids på vallarna och de höstsådda grödorna
April
vårbruket (stallgödselspridning, plöjning, harvning, sådd) görs
Maj
stängena runt täpporna ses över, tjurkalvarna kastreras, ogräsbekämpning görs
Juni
gräset huggs, hö och första ensilageskörden bärgas, tjuren släpps ut för att börja tjänstgöra, stona fölar
Juli
smågrisarna köps in och växer sedan upp ”ute i naturen”
Augusti
spannmålsskörden börjar och halmen bärgas.
Stallgödselspridning, plöjning och sådd av höstraps
September
gräset huggs och andra ensilageskörden bärgas.
plöjning och sådd av höstråg
Oktober
slakt av grisar, då är de ca 7 månader gamla och väger ca 115 kg.
tjuren stallas in för att inte betäcka kalvarna som är könsmogna vid ca 8 månaders ålder. Stallgödseln sprids och jorden höstplöjs
November
slakt av både grisar och ungnöt
December
ungnöt slaktas

Lantbruk är en händelsestyrd verksamhet!
Vädret är den enskilt största händelse som styr. De flesta arbetena kräver vackert väder därför arbetar vi när solen skiner och andra ligger på stranden.
Djurens beteende såsom kalvningar, brunst och skador. Detta styr vi inte mycket över.
Okunniga människors beteende med skador på djur och grödor som följd. T.ex. gå i växande gröda, även gräs är en gröda, kastar pinnar som hundarna hämtar eller inte hämtar som i värsta fall ligger kvar och skadar någon skördemaskin.