Köttlådor

Köttlådorna väger ca 20 kg, Köttet i lådorna detaljstyckas efter kundens egna önskemål.

Styckningen sker i månadsskiftet oktober-november, datum läggs upp på facebook och instagram.