Vilt & fågelskrämman Hulken®

HULKEN® används för att skrämma vilda djur och fåglar, till exempel vildsvin, hjortar och gäss. Detta görs med en uppblåsbar anorak, ljus och ljud. De olika funktionerna går att sätta på och av efter eget önskemål, samt när på dygnet HULKEN® ska vara aktiv och intervallet mellan upplåsningarna, men det går även att använda ett slumpmässigt intervall.