Start

Backgården i Raus är ett familjedrivet jordbruk i södra Helsingborg som drivs av fjärde och femte generationen Möller. Vi bedriver spannmålsodling och uppfödning av utegående nötkreatur, grisar och värphöns. Sedan 1990-talet har vi bedrivit försäljning av köttlådor av nöt- & gris samt ägg direkt från gården. 2017 utökade vi gårdsbutiken med djupfrysta och vacuumpackade styckdetaljer. Därefter har vi utökat vårt sortiment ytterligare med bland annat grönsaker, skånska kryddor, lamm och tocke(ungtupp).