Start

Backgården i Raus är ett familjedrivet blandjordbruk i södra Helsingborg som drivs av fjärde och femte generationen Möller. Vi bedriver spannmålsodling och uppfödning av utegående nötkreatur, grisar och värphöns. Sedan 1990-talet har vi bedrivit försäljning av köttlådor av nöt- & gris samt ägg direkt från gården. 2017 utökade vi gårdsbutiken med djupfrysta och vacuumpackade styckdetaljer. Därefter har vi utökat vårt sortiment ytterligare med grönsaker, skånska kryddor m.m.