Lammkött

Då vi inte har egna lamm köper vi från en liten uppfödare utanför Hörby.

De har ett tiotal tackor vars lamm föds på våren och sen betar de tillsammans hela sommaren.
Lammen slaktas på ett mindre slakteri i Skåne, för att sedan hängmöras här och styckas av oss.

Vi erbjuder djupfrysta och vacuumpackade detaljer efter tillgång. Läs mer om styckdetaljer här!