Nötkreatur

Våra kor är köttrasdjur av rasen Limousin, med inslag av Hereford och Angus. Alla våra kor, kalvar & ungdjur, oavsett ålder, går ute under hela betessäsongen med tillgång till välbäddade ligghallar.

Kalvarna föds på våren i februari-mars-april, korna har kalvarna vid sin sida fram till början av januari följande år, vilket gör att korna själva avvänjer sina kalvar. Därefter flyttas kalvarna till ungdjursflocken där de går tills de är ungefär 2-2,5år och slaktas.

Eftersom våra djur endast äter grovfoder (gräs, klöver, lucern och örter) så växer de långsamt vilket ger ett smakrikt kött.

Vi erbjuder köttlådor och djupfrysta och vacuumpackade styckdetaljer i gårdsbutiken, Läs mer här.